Hundorganisationer

Intresset för hundar är och har varit stort i Sverige under en längre tid. Idag finns det omkring 800.000 registrerade hundar och mängd större svenska …