Hundorganisationer för arbetande hundar

Hundorganisationer

Intresset för hundar är och har varit stort i Sverige under en längre tid. Idag finns det omkring 800.000 registrerade hundar och mängd större svenska hundorganisationer och mindre lokala föreningar. Därutöver finns det speciella hundklubbar för olika raser och särintressen.

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben förkortat SKK är en rikstäckande intresseorganisation för hundägare i Sverige. Förbundet bildades 1889 och har idag omkring 300 000 medlemmar och över 400 000 registrerade hundar. Omkring 14000 hunduppfödare är anslutna till Svenska Kennelklubben, vilket bland annat innebär att de följer SKK:s lagar och regler beträffande hunduppfödning. Vissa försäkringsbolag ger rabatt på försäkringen om man är med någon klubb som är ansluten till Svenska Kennelklubben.

https://www.skk.se/

Svenska Brukshundklubben

Är en ideell specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). Medlemsorganisationen är öppen för brukshundsraser och har idag ca 60.000 medlemmar.

https://brukshundklubben.se

Svenska Draghundsportförbundet

Hundar har inom fler kulturer traditionellt används för transport av människor och varor. I Sverige har draghundar främst används som fritidssyssla. Numera är Svenska Draghundsportförbundet förkortat SDSF den professionella organisationen för draghundsport i Sverige. Draghundsportförbundet är medlem i Riksidrottsförbundet.

https://draghundsport.se

Sveriges Hundungdom

Sveriges Hundungdom är en sammanslutning för unga hundentusiaster i åldrarna 6-25 år. Möjlighet finns att skapa egna hundklubbar för dig och dina vänner!

https://www.skk.se

Hundstallet

Hundstallets uppgift är att hjälpa, vårda och omplacera utsatta hundar. Oavsett anledning till att en hund kommer till Hundstallet gör de allt vi kan för att ge varje hund just det den behöver. Hundstallet tar emot hundar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året om. Hundstallet får inga statliga bidrag utan finansieras helt av gåvor från allmänheten.

https://hundstallet.se/ 

Hundar utan hem

Hundar utan hem är en ideell förening som verkar för att alla hundar skall kunna ha ett hem. Hundorganisationen hjälper varje år omkring 500 utsatta svenska hundar och avlivningshotade hundar från Irland.

https://hundarutanhem.se/

Föreningen hundhjälpen

Hundhjälpen är en ideell politiskt oberoende organisation som arbetar för att hjälpa utsatta och hemlösa hundar i Rumänien. Hundhjälpen ser till att bistå den italienska organisationen Save The Dogs som verkar i Rumänien och ser till att ge rumänska gatuhundar och katter permanenta hem i Sverige.

https://hundhjalpen.se