Uppfödarförsäkring

Att vara uppfödare är spännande och lärorikt men medför också ett stort ansvar.Som uppfödare förväntas du ha full koll på de hundraser och kullar du avlar. Det är även ditt ansvar som uppfödare att se till så att hundar och valpar registreras hos Svenska Kennelklubben, SKKs grund-/registreringsregler ses som en garanti för att du är en seriös
hunduppfödare.

Hunduppfödare måste även teckna alla nödvändiga försäkringar som krävs för att ge unga hundvalpar ett bra skydd. Dolda-fel skydd utgör en viktig del i uppfödarförsäkring en då valpar med medfödda skador och sjukdomar kan upptäckas efter en tid.

Om din tik är försäkrad hos Moderna Djurförsäkringar kan du kostnadsfritt teckna en dolda fel försäkring till valparna. Befintliga försäkringstagare får även rabatt på Moderna uppfödarförsäkring med avseende på veterinärvårds- och livförsäkring.


God praxis vid avel och hunduppfödning

Seriösa uppfödare följer de grundläggande regler som SKK:s uppfödare tillämpar:

  1. Att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning.
  2. Att möjliggöra besök från SKKs auktoriserade kennelkonsulent.
  3. Att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder eller beteendestörning.
  4. Att i avelsarbetet undvika parningskombinationer som ökar riskerna för avkomman.
  5. Att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram.
  6. Att vid avel inte använda hund som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning.
  7. Att till avel endast använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt.Detta är bara ett axplock av de regler och lagar som tillämpas vid bästa praxis.